Toiminta

Haminan JHL 306 ry kokoaa yhteen Haminan kaupungin ja alueen muiden työnantajien sopimusten piiriin kuuluvat työntkijät ja jäsenet.

Edunvalvonta

JHL:n paikallisyhdistyksenä tehtävänämme on jäsentemme edunvalvonta. Työsuojelu ja työhyvinvointi ovat myös tärkeä osa edunvalvontaa. Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä ovat ammattikohtaiset luottamusmiehet ja pääluottamusmies.

Kokoustoiminta

306:n hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista asioita sekä vastaamaan muutostarpeeseen. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen määrämän ajan puitteissa. 

Vapaa-ajan toiminta

Järjestämme jäsenistölle vapaa-ajan toimintaa pyrkien kehittämään toimintaa ja ottamaan huomioon kysynnän.

Vapaa-ajanviettopaikka, loma-asunto Rentola on vuokrattavissa jäsenistön sekä muiden käyttöön.

Koulutus

Haminan JHL 306 ry tukee yhdistyksen, edunvalvonnan, työsuojelun ja ammattialaverkostojen toimijoita mm. koulutuksellisin keinoin, jotta erilaisista työelämän muutostilanteista selvittäisiin mahdollisimman hyvin.

Yhdistyksen toiminnan kehittämisen ja laadun varmistamiseksi on tärkeää, että yhdistyksen toimijoilla on ajantasaisin tieto liiton ja aluetoimiston toiminnasta, tapahtumista ja ajankohtaisista menossa olevista muutoksista liitossa. Yhdistyksen johto ja hallitus osallistuvat toimintavuonna aluetoimiston järjestämiin koulutuksiin ja alueellisiin tilaisuuksiin. Hallituksen jäsenet tuovat hallituksen kokouksiin terveiset yhdistysjohdon neuvottelupäiviltä sekä muista koulutuksista.