Edunvalvonta

Luottamusmiesten pääasiallisina tehtävinä on toimiminen yhdistyksen edustajana virka-ja työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamista koskevissa asiossa sekä työpaikan kehittämiseen liittyvissä asioissa. 

Lisäksi työnantajan ja työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukainen, oikeudenmukainen ja nopea selvittäminen sekä työrauhan ylläpitäminen kuuluvat luottamusmiehen tehtäviin.

Ota rohkeasti tarvittaessa yhteyttä  !