Toiminta

Edunvalvonta

Valtakunnan tasolla JHL on Tupo-ratkaisussa meidän neuvottelijamme, jonka tuloksena nytkin noudatamme mm.  kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta KVTES:iä.

JHL:n paikallisyhdistyksenä tehtävämme on jäsentemme edunvalvonta. Työsuojelu ja työhyvinvointi ovat myös tärkeä osa edunvalvontaa. Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä ovat ammattikohtaiset luottamusmiehet ja pääluottamusmies.

Luottamusmiesten pääasiallisina tehtävinä on toimiminen yhdistyksen edustajana virka- ja työehtosopimusten ja työlaisäädännön soveltamista koskevissa asioissa sekä työpaikan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi työnantajan ja työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukainen, oikeudenmukainen ja nopea selvittäminen sekä työrauhan ylläpitäminen kuuluvat luottamusmiehen tehtäviin.

Ota rohkeasti tarvittaessa yhteyttä luottamusmieheesi!