Yhdistyksemme

Linkkejä

JHL:n toiminta-ajatus

JHL on jäsenlähtöinen, toiminnassaan oikeudenmukaisuutta, avoimuutta ja luottamusta korostava, tehokas edunvalvontaorganisaatio.

JHL:n tavoite on olla niin työyhteisö-, alue-, kuin valtakunnan tasolla vahva ja osaava toimija työelämäasioiden edunvalvojana ja asiantuntijana.

Haminan JHL:n kuuluu 735 jäsentä (tilanne2017). Yhdistykseen kuuluu mm. toimisto-, hoito-, kirjasto-, urheilu- ja vapaa-aika-, teknisen- ja satama-alan sekä siivous- ja ruokahuoltoalan henkilöstöä.

Yhdistyksemme jäseniä on 39 eri työnantajan palveluksessa.